Saturday, 15 December 2012

MODUL TERAS ASAS BAHASA MALAYSIA 
WEB AKTIVITI
BERGEMBIRADENGAN HURUF 3
Mengenal / Menyebut / Menulis SecaraRawak 
PENGAJARAN 4.1
Huruf ’l’
Mengenal bentuk huruf, menyebutnama huruf dan menulis huruf ‘l‘
PENGAJARAN 4.2
Mengenal bentuk huruf,menyebut nama huruf danmenulis huruf
‘ i‘ dan ’ j ’
PENGAJARAN 4.3
Mengenal bentuk huruf,menyebut nama hurufdan menulis huruf ‘ t
PENGAJARAN 4.4
Mengenal bentuk huruf,menyebut nama hurufdan menulis huruf ‘ f
PENGAJARAN 4.7
Mengenal bentuk huruf,menyebut nama hurufdan menulis huruf ‘ b‘
PENGAJARAN 4.5
Mengenal bentuk huruf,menyebut nama hurufdan menulis huruf ‘ k‘
PENGAJARAN 4.6
Mengenal bentuk huruf,menyebut nama huruf danmenulis huruf ‘ h‘
PENGAJARAN 4.8
Mengenal bentuk huruf,menyebut nama hurufdan menulis huruf ‘ p‘

No comments:

Post a Comment